Polityka prywatności

Polityka prywatności

Złota Szafa, www.zlotaszafa.pl

 1. Administrator danych osobowych.
  Magdalena Niespodziana prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Butik Złota Szafa Magdalena Niespodziana, adres: ul. Topolowa 7, 64 320 Buk, NIP: 788 120 47 68, kontakt tel: 535 963 232, e-mail: zlota.szafa@gmail.com.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

   • świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu treści w Sklepie oraz prowadzenia Konta w Sklepie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
   • zawierania i realizacji umów sprzedaży oraz ich rozliczania, co stanowi wykonanie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   •  odpowiedzi na zapytania zgłaszane w formularzu kontaktowym na stronie internetowej Administratora lub udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  W przypadku, gdy została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (np. subskrypcja newslettera), Administrator przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania informacji marketingowych o produktach i usługach.

 3. Rodzaje przetwarzanych danych.
  Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer karty płatniczej, numer rachunku bankowego, numer NIP (w przypadku Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi), data urodzenia, login, płeć, adres zamieszkania lub korespondencyjny.
 4. Odbiorcy danych.
  Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z których usług korzysta Administrator, tj. podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, informatyczne (w tym hosting), przetwarzającym dane osobowe w celach marketingowych (w tym partnerów handlowych jeżeli podmiot danych wyraził zgodę na takie przekazywanie danych). Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Okres przechowywania danych.
  Administrator danych przechowuje je przez czas potrzebny do realizacji zawartych z podmiotem danych umów, nie dłużej niż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych lub w celu obsługi zapytań będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe lub każdorazowo do czasu cofnięcia tej zgody.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą.
  Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Administrator informuje, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Administratora. W celu wykonania swoich praw, osoba, której dane dotyczą powinna złożyć stosowne żądanie do Administratora danych osobowych na adres e-mail: zlota.szafa@gmail.com. Każdy ma ponadto prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Wymóg podania danych osobowych.
  Podanie danych osobowych jest konieczne ze względu na prawidłową realizację umów przez Administratora. Brak podania danych osobowych może ograniczyć dostęp do Sklepu lub jego poszczególnych funkcjonalności, a także uniemożliwić zawarcie umowy lub udzielenie odpowiedzi na zapytanie.
 8. Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie.
  Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 9. Cookies
  Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze Sklepu oraz do zbierania danych statystycznych. Dane te nie naruszają prywatności podmiotu danych i są chronione przed dostępem osób trzecich. Korzystanie ze Sklepu oznacza, że wyraża się zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Istnieje możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu w zakładce „Pomoc” lub na stronie jej producenta. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować trudności w korzystaniu ze Sklepu. Sklep informuje, że może stosować technologię śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk użytkowania. Dla celów administrowania stroną internetową mogą być zbierane logi serwera, w tym informacje o przeglądarce podmiotu danych i o adresie IP. Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami ani nie służą ich identyfikacji.

Data zmiany: 2020-04-18 21:15:57